Een kwartaal tot half jaar programma voor senior managers en executives waarin je de omgeving gaat inrichten om Courageous teaming gedrag te laten ontstaan binnen jouw team of organisatie

Ons Ct coaching programma bestaat uit drie fases. In de eerste fase stellen we samen vast welke gedrag je binnen jouw organisatie of team wilt stimuleren om de organisatiedoelen te realiseren en wat dat van jou gaat vragen. In fase twee ga je experimenteren met nieuw leiderschapsgedrag en andere interventies om in de werkomgeving het gewenste samenwerkingsgedrag te laten ontstaan. In de derde fase gaan we dat wat werkt borgen.

Wanneer Ct coaching?

Als je het gevoel hebt dat je manier van leidinggeven je gebracht heeft waar jullie nu staan maar dat er nu écht iets anders van je wordt gevraagd om samen succesvol te zijn.

  • Echt verbinden met je mensen
  • Goed voor jezelf en anderen zorgen
  • Sturen op resultaten én gedrag
  • Veiligheid en vertrouwen laten ontstaan
  • Energie vrijmaken, ook uit teleurstelling of falen
  • Oprechtheid en moed tonen

Kortom, als je merkt dat er binnen jouw team of organisatie winst te boeken valt in de sfeer en manier waarop jullie samenwerken en -leren tegelijkertijd, en jij die sfeer wilt laten ontstaan.

 

Kenmerkend voor onze aanpak

 


ACTIEF LEREN IN TEAMVERBAND


VANUIT BELEVING TOT ECHTE INZICHTEN KOMEN


ZOVEEL MOGELIJK ON THE JOB: TRUE IMPACT


FOLLOW-UP RITME MET KORTE SLAGEN

DE IMPACT VAN COURAGEOUS TEAMING: EEN BEWEGING VAN BINNENUIT

 

 

 

“Wat je van ons mag verwachten? Dat wij je bevragen, confronteren, uitdagen, ondersteunen, expertise aandragen en progressie zichtbaar maken. Dat we samen met jou je omgeving in kaart brengen en puzzelen op de vraag hoe en waar de meest impactvolle interventies te plegen. Maar…, jij moet het DOEN! Doelbewust experimenteren met nieuw gedrag, met nieuwe structuren en misschien ook wel nieuwe processen. Om daar vervolgens eerlijk op reflecteren. Eerlijk naar jezelf en je organisatie kijken, en inzien hoe jij en de context anderen beïnvloedt. Om zo te ontdekken hoe jij de energie die in jouw team of organisatie zit vrij kunt maken en benutten om de gezamenlijke doelen te realiseren. Wat daarbij helpt is als je onze samenwerking ziet als een ontdekkingstocht. Als een avontuur om nieuwe ervaringen op te doen en zo veel over jezelf, je team of organisatie en de mensen waarmee je samenwerkt te leren.”

André Wouters & Ewout Boogaard

Heb jij de moed met ons in gesprek te gaan?
Neem contact met ons op!

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Courageous Teaming respecteert jouw privacy die valt onder de GDPR/AVG.