Een kwartaal programma voor management- en directieteams waarin jullie samen de kracht van Courageous teaming gedrag ervaren en benutten

Ons Ct teaming programma hebben we samengevat in onderstaand schema. De START bestaat uit een intake gevolgd door een Teaming event. Hierin bespreken we wat we het komende kwartaal samen gaan bereiken en welke routines we daar voor gaan ontwikkelen. Daarna bestaat het ritme uit drie korte Teaming sessies met frequente gezamenlijke reflectiemomenten om die doelen te behalen en het gewenste gedrag te ontwikkelen.

Wanneer Ct teaming?

Als jullie als team iets uitdagends met elkaar te realiseren hebben en het gevoel hebben dat gezamenlijk succes van jullie echt een andere manier van samenwerken gaat vragen.

  • Elkaar helpen en uitdagen
  • Energie steken in wat wel kan
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Elkaar echt willen begrijpen
  • Spannende experimenten aangaan
  • Oprecht zeggen wat gezegd moeD worden

Kortom, als jullie merken dat er binnen jullie team winst te boeken valt in de sfeer en manier waarop jullie samenwerken zodat ook echt alle energie benut wordt om jullie gezamenlijke doelen te realiseren.

Kenmerkend voor onze aanpak

 


ACTIEF LEREN IN TEAMVERBAND


VANUIT BELEVING TOT ECHTE INZICHTEN KOMEN


ZOVEEL MOGELIJK ON THE JOB: TRUE IMPACT


FOLLOW-UP RITME MET KORTE SLAGEN

DE IMPACT VAN COURAGEOUS TEAMING, EEN BEWEGING VAN BINNENUIT

 

 

 

 

“Wat jullie van ons mogen verwachten? Dat wij jullie bevragen, confronteren, uitdagen, ondersteunen, expertise aandragen en progressie zichtbaar maken. Maar…, jullie moeten het DOEN! Doelbewust experimenteren met nieuw gedrag, met nieuwe handelingen en daar eerlijk op reflecteren. Eerlijk naar jezelf en elkaar kijken, en  inzien hoe jullie elkaar beïnvloeden. Om zo te ontdekken wat energie geeft en juist energie kost. Wat daarbij helpt is als jullie het zien als een ontdekkingstocht. Als een avontuur om veel over jezelf en elkaar te leren, om nieuwe ervaringen op te doen en zo jezelf en elkaar te versterken.”

André Wouters & Ewout Boogaard

Hebben jullie de moed met ons in gesprek te gaan?
Neem contact met ons op!

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Courageous Teaming respecteert jouw privacy die valt onder de GDPR/AVG.