De 5 Courageous teaming principes

Hoezo kiezen voor moed en welke moed dan? Het gaat ons om verschillende soorten moed uitgedrukt in de 5 Ct principes. Vijf omslagen waarbij moed in de plaats komt van een soms zeer waardevolle maar belemmerende angst. 

VAN LIJDEN NAAR LEIDEN

de moed om verantwoordelijkheid te nemen

VAN AFBREKEN NAAR OPBOUWEN

de moed om te doen wat goed is voor het geheel

VAN ANGST NAAR MOED

VAN STRIJD NAAR NIEUWSGIERIGHEID

de moed om je eigen denkbeelden en gewoontes ter discussie te stellen

VAN MEEPRATEN NAAR UITSPREKEN

de moed om je uit te spreken

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Courageous Teaming respecteert jouw privacy die valt onder de GDPR/AVG.