Dezelfde taal spreken op de bouw

#bouw #infra

Een mooi werk tegen een eerlijke prijs met een tevreden omgeving. Een werk dat Nederland (water)veiliger, mobieler of duurzamer maakt. Door de toenemende complexiteit qua techniek en omgeving is een vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever en aanbiedende marktpartijen steeds belangrijker. Ondanks de goede wil blijkt dit in de praktijk best ingewikkeld. Dat erkennen is een belangrijke eerste stap.

In de praktijk zien wij vaak dat drie paradoxen opspelen die de samenwerking ingewikkeld maken.

  • In de tenderfase (de aanbestedingsfase) laat je je als opdrachtnemer van je mooiste kant zien (anders win je niet), maar in de fasen daarna moet je je niet mooier voordoen dan je bent (anders werkt het niet samen). 
  • De ongelijke gelijkwaardigheid in besluitvorming. We doen alles samen, maar uiteindelijk is het de opdrachtgever die beslist.
  • De prijs die in de ontwerpfase tegelijk geen rol speelt en een belangrijke rol speelt (vooral als het duurder wordt dan de opdrachtgever verwachtte).

Daarnaast hebben de verschillende fases een eigen karakter; een eigen context, met een eigen opgave, werkwijze, rolverhouding en dynamiek. 
In de eerste fase draait het voornamelijk om het door de politieke en bestuurlijke poortjes krijgen van het projectontwerp met kostenraming zonder toezeggingen te doen die in fase twee onuitvoerbaar blijken. 
In de tweede fase draait het om het zo kostenefficiënt mogelijk maken van het werk en tegelijk de ondergrenzen op het gebied van politiek en maatschappelijk draagvlak en financiële verantwoording te waarborgen. 
Ongeacht of je nu projectbestuurder, -manager of -medewerker bent, het is belangrijk je bewust te zijn van de faseovergangen en dat daarmee ook de onderlinge samenwerking verandert.

Als bestuur van een dergelijk project is het zeer de moeite waard om te komen tot een beter ontwerp van de samenwerkingsopgave met een minder paradoxaal karakter en met effectievere conflict reguleringsmechanismen. Maar bovenal is het van belang dat je je bewust bent van je gedrag, van je handelen en of je het project daarmee juist verenigt of verdeelt.

Als projectmanager of -medewerker is het belangrijk je bewust te zijn van de context waarbinnen jullie samenwerken. Van hoe die context jullie helpt of soms juist hindert fijn met elkaar samen te werken en wat jullie daar eventueel zelf in kunnen veranderen. Maar bovenal is het belangrijk je bewust te zijn van jezelf, van hoe je omgaat met spannende situaties, met emoties als angst, woede, schaamte of teleurstelling. Tot welk gedrag het je uitnodigt, wat het effect daarvan op anderen is en of dat leidt tot de resultaten en doelen die jullie samen willen realiseren. 
Het vraagt een mindset van moed, leiden, uitspreken, nieuwsgierigheid en opbouwen om ook in deze uitdagende context tot een effectieve samenwerking te komen. Lukt dat, dan wordt het niet alleen een mooi werk, maar leidt het ook tot groei van alle betrokken projectmedewerkers.

Lees hier de volledige publicatie: