Wat zijn onze Ct producten?

Wij coachen leiders en teams. We focussen op de samenwerking binnen en tussen groepen. Op die manier coachen we organisaties als geheel. We speuren naar ineffectieve patronen, aanwezige paradoxen en naar plekken waar spanningen ontstaan. Samen doorbreken we de patronen, vertalen de paradoxen naar keuzes en ontladen de spanning. We faciliteren een heldere realistische richting, duidelijke rollen en spelregels, en teaming gedrag in lijn met onze 5Ct principes. Alles met als doel de binnen de organisatie aanwezige energie maximaal te benutten voor de doelen die er echt toe doen.

100 en 200 dagen programma’s voor teams

100 en 200 dagen programma’s voor leiders

 

 

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” – Nelson Mandela

 

 

Wat zijn onze 5 Ct principes?

Onze 5 Ct principes zijn 5 letterlijke omslagen in gedrag. Vijf omslagen waardoor jij en de mensen waarmee je samenwerkt samen een energieke samen-werkomgeving creëren waarin alle aanwezige energie benut wordt voor de doelen die er echt toe doen.

 

VAN LIJDEN NAAR LEIDEN

VAN AFBREKEN NAAR OPBOUWEN

VAN ANGST NAAR MOED

VAN STRIJD NAAR NIEUWSGIERIGHEID

VAN MEEPRATEN NAAR UITSPREKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn onze Ct verhalen?

Het tegengif voor vijf teamleakers

Niets zo erg voor een team als de aanwezigheid van een teamleaker. Een leaker kan vijf personages aannemen. De angsthaas die alles in twijfel trekt,  tevergeefs naar zekerheid blijft zoeken en maar niet in actie komt. Of het slachtoffer dat klaagt, excuses zoekt en...

Paradox mining

‘Je was gisteren lekker bezig met Maarten en Mitchel. Je gaf hun prachtige inzichten. Knap! Waar let je op? Wat is je bril?’ Een appje van mijn partner en collega André. Een van de leukste onderdelen van ons werk vind ik...

Levenslust

‘De zin vanhet leven is, dat je zin inhet leven hebt’, aldus boeddhistischleraar Jan Geurts in een serie interviews over de zin van het leven in de Volkskrant. ‘Oke Jan, top!’, hoor ik de kinderen al zeggen. ‘Maarrr… hoe dan?’....

Moed moet! – door Frans Klavora

Frans Klavora. Ervaren management consultant. Socioloog. Oprecht mens. Mentor voor ons. We zijn blij dat hij bereid is zijn kijk op moed met ons te delen.  – André & Ewout Psychologen zijn het maar zelden met elkaar eens, behalve wanneer...

Korte slagen naar verantwoordelijkheid

Moe maar voldaan gaat iedereen naar huis. Wij ook, zeker moe. Aan het eind van de tweedaagse hebben we met zijn allen heel wat flipovers gevuld. Het is goed gegaan en toch … ik heb een ongemakkelijk gevoel. Een gevoel...

 

Wat zeggen onze Ct klanten over ons?

Johan Hoorn

Department Manager DMSC – P&P DSM

Quite early in one of the coaching sessions we talked about me wanting a new coat, as metaphor for my ambition to improve the impact of my team. We had a lot of fun talking about what the coat looks like now and how it should be. Now, after half a year, I have a new coat and I like it very much. Others see it too and give me compliments. I would not have found it on my own.

Achieving steps in development don’t come by themselves. It requires hard work, but has been energizing and fun to do with support of Ewout. He helped chiseling out the ideas of teaming, building vision that already swirled in my mind for some time but were not concrete. We shaped the ideas into a concept that could be shared with my team and other managers. In preparing content for the kick off of the group development of my management team the feedback and suggestions by Ewout and André created a set of statements where I’m still very proud off.

Working with Ewout, there were a lot of moments where we got into the “real” talk. Sometimes confronting, but always providing valuable insights. He builds trust very quickly, providing insights so you can exercise. On basis of my own observations I always got tough questions back. They made me think. I really learned so much.

At Courageous Teaming they will not stop when you think it’s done. There is just another question. It will continue until there is really something happening. They help you to engage in the moment where it becomes a bit exciting. I like(d) it.

Tom Joosten

Manager Kenniscentrum Adelante

In de afgelopen periode begeleidde CT het management team van Adelante om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren. We kozen voor André en Ewout omdat ze al in de kennismaking met een combinatie van scherpe vragen, humor en openheid een goed gevoel bij ons achterlieten.

Van die keuze hebben we geen moment spijt gehad. In de sessies combineerden ze hun deskundigheid op het gebied van groepsprocessen met de vaardigheid om deze materie in een prettige, open sfeer te bespreken. We waren blij verrast met de door hun gehanteerde methoden en technieken, goed doordacht en net even anders dan je normaal in teambegeleiding meemaakt. Daarmee werden wij uitgenodigd om spontaan en op een natuurlijke niet gekunstelde manier met elkaar in gesprek te gaan.Dat zorgde binnen ons team voor ruimte en gezamenlijkheid, niet alleen in de sessies maar ook daarbuiten. Een effect dat ook buiten ons MT wordt gezien.

Wij zouden Ewout en André van harte aanbevelen aan andere (Management) Teams die willen investeren in hun onderlinge samenwerking en effectiviteit.

Bart Oosterlee

Supply Chain Manager EMEA at DSM Coating Resins

The Courageous teaming journey made us connect on a much deeper level than I imagined upfront. From a group of individuals with shared responsibilities and understanding we transformed into a team on a shared mission, with a deeper understanding and appreciation of each others strenghts, drivers and shared values. Ewout and Andre are able to create the safe environment for the team to really find out their true selves. Through various exercises they make the team experience what ‘courage’ actually means and how to bring to the surface what is not said, assumed or even neglected. They blend in, but are not part of the team proces. The magical moments that rise from this are not orchestrated, not planned and are built on the trust and courage of the team to face their own challenges. The impact of this is only strenghtened by Andre&Ewout to help to recognize when someone or the team ‘breaks through’ a pattern or paradigm, they were not aware of. The balance in physical & mental exercises help to keep the pace, keeps it light and have fun doing it!

Marcel Knols

Casinomanager Holland Casino Valkenburg

Typerend is hoe jullie samenwerken en elkaar aanvullen. Ik ervaar de rust, het geduld en het doorvragen maar aan de andere kant durven jullie ook conclusies te trekken, te confronteren en maken jullie snelheid. Het is een verfijnde samenwerking waarmee jullie tailor-made rekening houden met de verschillende stijlen in een groep. Jullie zetten aan tot nadenken. Op gepaste momenten sturen jullie ook bij, en zijn jullie ook de consultants die er iets van vinden zonder iets op te leggen. Dat is nodig en prettig.

Martin Vlak

Managing Director Specialty Resins at DSM Coating Resins

Wat ik met name erg waardeer is jullie persoonlijke aanpak. Jullie weten elk van mijn teamleden die erg van elkaar verschillen en afkomstig zijn uit verschillende werelddelen persoonlijk te raken. Jullie weten een veiligheid in de groep te creëren waardoor teamleden op executive niveau zich kwetsbaar durven opstellen.
Door jullie samenspel bouwen jullie een gebalanceerd programma met een duidelijke opbouw, jullie spelen met het op- en afbouwen van spanning, met luchtige en zeer serieuze elementen, er zit flow in een dag. Ik ervaar dat jullie werken vanuit een visie gericht op het elkaar steeds beter maken en om als groep steeds beter te presteren. Daarvoor laten jullie ons bewegen, ervaren en praten etc.

Ronald Kenninck

Clusterleider Projectinrichting Alliantie Markermeerdijken

Voor het tot stand brengen van een goede teamspirit heb ik voor de Alliantie Markermeerdijken aansluiting gezocht bij de filosofie van Courageous teaming. De belangrijkste overweging hierbij is geweest dat vooral wordt gehandeld vanuit een pragmatische kijk op teamversterking. Teamversterking is in alle gremia gelijk, zo lang de zakelijke belangen maar buitenspel worden gezet. Verder is het contact direct en wordt gehandeld vanuit de praktijk op basis van een “down to earth” mentaiteit.

 

 

 Wie zijn Ct en wat mogen jullie van ons verwachten?

 

André Wouters

Ewout Boogaard

 
 


Wij zijn altijd op zoek naar krachtige manieren om dingen anders en beter te doen. Nieuwsgierig naar de kern, naar wat er werkelijk speelt. Moedig om het juiste gesprek op gang te brengen. 

Je mag van ons verwachten dat wij jullie bevragen, confronteren, uitdagen, ondersteunen, expertise aandragen en progressie zichtbaar maken. Maar…, jullie moeten het DOEN! Doelbewust en moedig experimenteren met nieuw gedrag, met nieuwe handelingen en daar met oprechte moed op reflecteren.

 

Heb jij de moed met ons in gesprek te gaan?
Neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Courageous Teaming respecteert jouw privacy die valt onder de GDPR/AVG.