En dan moet je groeien!

Start-ups maken gebruik van de nieuwste wetenschap en techniek om te werken aan de gezondheid van de toekomst.

Vaak begint het met een wetenschapper die tijdens zijn of haar academische carrière op een prachtige technologie is gestuit en deze door wil ontwikkelen, liefst in een zelf op te richten bedrijf. 

Na een eerste investeringsronde grijpen ze de kans om een aantal inhoudelijke mensen aan te nemen. Vaak onderzoekers of laboranten die kunnen helpen de technologie verder te ontwikkelen. Maar dan komt opeens ook de markt erbij kijken. Ze moeten op zoek naar nieuwe, grotere, investeerders misschien ook al naar klanten voor nevenproducten die soms per toeval ontstaan zijn. 

De oprichter is vaak het gezicht naar buiten maar de organisatie groeit. Business development, marketing, sales, hr, legal en ict, het komt er allemaal bij. De informele manier van doen komt onder druk te staan er is behoefte aan structuur. De ondernemer krijgt het alleen niet meer geregeld. De span of control wordt te groot voor één persoon. En de druk op een start-up vanuit de markt en investeerders om de verwachtingen waar te maken neemt toe.

Er wordt een managementteam opgetuigd. Regels en procedures worden afgesproken. Maar gaat het daarmee direct anders? Nee, vaak niet. De ondernemer worstelt met het delegeren van zaken. Het (midden)management worstelt met het pakken van ruimte en positie. Het bedrijf zit in een overgangsfase en komt terecht in de neem-toch-initiatief-paradox. De leider – die het vaak ook het best weet, hij heeft de afgelopen jaren immers al van alles geprobeerd – verzoekt, vaak onbewust, de anderen initiatief te tonen en ruimte te pakken maar wel op zijn manier. Het middenmanagement wil initiatief tonen maar vraagt uit een soort voorzichtigheid continu hoe.

In de verschillende fases waar een start-up mee te maken krijgt, is het van belang de samenwerking opnieuw met elkaar te ontwerpen, oefenen en ontwikkelen. Wat was kenmerkend en zeer te waarderen aan de manier waarop er in de vorige fase werd samengewerkt en wat heeft dat gebracht? Wat zijn de uitdagingen van de fase waarin het bedrijf nu zit en welke manier van samenwerken past daarbij? En, wat betekent dit voor ieders rol, bijdrage maar zeker ook houding en gedrag?

Prachtig dat wij daar soms onze bijdrage aan mogen leveren.